Τεχνική υποστήριξη

Το μακροχρόνιο μας ταξίδι στο τομέα της βιομηχανίας, τόσο εντός των ευρωπαϊκών συνόρων όσο και στη Μέση Ανατολή, οδήγησε στο να μπορούμε να παρέχουμε άμεση ανταπόκριση σε τεχνικά ζητήματα και προβλήματα, έχοντας πάντα στο μυαλό την βέλτιστη λύση για κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: support@aktinaplan.gr