Τομείς δραστηριοποίησης

Βιομηχανική Παραγωγή

 • Γραμμές Παραγωγής
 • Γαλακτοβιομηχανίες
 • Τυροκομεία
 • Βιομηχανίες Ενεργειακών Ποτών – Αναψυκτικών – Χυμών
 • Βιομηχανίες Ζωοτροφών
 • Βιολογικών Καθαρισμών
 • Προκατασκευασμένες Μονάδες

Στο τμήμα Βιομηχανικής Παραγωγής της Aktinaplan μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένες βιομηχανικές μονάδες και βιομηχανικές γραμμές παραγωγής με γνώμονα, πάντα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους στόχους των πελατών μας.

Μέλημά μας ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της παραγωγής σας, η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης σας και η μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητάς σας στην αγορά.

Βιομηχανικός Αυτοματισμός

 • ​Γραμμές Παραγωγής
 • Βιομηχανίες Τροφίμων
 • Βιομηχανίες Ποτών
 • Βιολογικών Καθαρισμών
 • Βιομηχανικής Ψύξης
 • Ενεργείας

Η εξειδίκευση μας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων αυτοματισμού, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εφαρμογής του πελάτη. Το Τμήμα Αυτοματισμού της AKTINAPLAN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμός & κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων,
 • Προγραμματισμός PLC,
 • Συστήματα Αυτοματισμών
 • Σχεδιασμός & εφαρμογή ηλεκτρολογικών δικτύων
 • Συστήματα ελέγχου & καταγραφής, SCADA.