Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Βιομηχανική Παραγωγή 

Γραμμές Παραγωγής 

Γαλακτοβιομηχανίες 

Τυροκομεία 

Βιομηχανίες Ενεργειακών Ποτών - Αναψυκτικών - Χυμών 

Βιομηχανίες Ζωοτροφών 

Βιολογικών Καθαρισμών 

Προκατασκευασμένες Μονάδες

Στο τμήμα Βιομηχανικής Παραγωγής της Aktinaplan μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένες βιομηχανικές μονάδες και βιομηχανικές γραμμές παραγωγής με γνώμονα, πάντα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους στόχους των πελατών μας.

Μέλημά μας ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της παραγωγής σας, η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης σας και η μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητάς σας στην αγορά.