Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Βιομηχανικός Αυτοματισμός 

​Γραμμές Παραγωγής 

Βιομηχανίες Τροφίμων 

Βιομηχανίες Ποτών 

Βιολογικών Καθαρισμών 

Βιομηχανικής Ψύξης

Ενεργείας

 

Η εξειδίκευση μας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων αυτοματισμού, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εφαρμογής του πελάτη. Το Τμήμα Αυτοματισμού της AKTINAPLAN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Σχεδιασμός & κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων,
Προγραμματισμός PLC,
Συστήματα Αυτοματισμών
Σχεδιασμός & εφαρμογή ηλεκτρολογικών δικτύων
Συστήματα ελέγχου & καταγραφής, SCADA.